Proceso Electoral 2022

PROCESO ELECTORAL 2022

En cumprimento do establecido no Decreto 171/2021, de 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 16/2018, de 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

Se procede a súa publicación, segundo se dispón no ARTIGO ÚNICO, dos puntos Catro e Cinco da súa disposición.

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS DO CENSO INICIAL ANTE A XUNTA DIRECTIVA DA FEGAR

DATA ACTO
28.02.2022 Inicio do prazo de reclamacións ó Censo Inicial. (Durante 14 días hábiles estará exposta a súa publicación).
18.03.2022 Remata o prazo de reclamacións ó Censo Inicial.
25.03.2022 Resolucións das reclamacións pola Xunta Directiva. (Se dispón de 5 días hábiles).
08.04.2022 Remisión á Secretaría Xeral para o Deporte, unha vez rematados os prazos (10 días hábiles)
19.04.2022 Certificación criterios de elaboración dos Censos da Secretaría Xeral para o Deporte
09/05/2022 Certificación Censo Inicial Clubs pola Secretaría Xeral para o Deporte

 

CENSOS INICIAIS